Radca prawny dr Jacek K. Sokołowski

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po studiach prawnik w kancelarii gospodarczej, z przerwą na doktorat z prawa spółek w Heidelbergu oraz na doświadczenia w instytucjach Unii Europejskiej. Te ostatnie sprawiły że zainteresowałem się polityką. Ale nie zostałem politykiem, tylko politologiem – na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmuję się badaniami nad politycznymi aspektami stanowienia i stosowania prawa. Równolegle kontynuowałem karierę prawniczą, kierując działem niemieckim w krakowskiej kancelarii Nikiel i Zacharzewski (obecnie Nikiel i Wspólnicy). Jednak po jakimś czasie straciłem zapał do obsługiwania korporacji (i do wymuszanego przez nie korporacyjnego stylu pracy). Założyłem własną kancelarię, zorientowaną na klientów indywidualnych, stopniowo coraz bardziej koncentrując się na sprawach rodzinnych i małżeńskich. Dla mnie to właśnie te sprawy mają głęboki wymiar ludzki, dzięki któremu można poczuć że zawód prawnika jest misją.